1. Introduction:

  These rules apply to the extent that they are not changed by written agreement in the individual case. In addition to the agreed terms of sale, the Sales Act and Norwegian legislation are otherwise applied to the extent that the terms of sale do not contain deviating rules.

  www.elstadfabrication.no is owned and supplied by Elstad Fabrication AS, organization number 926524909. Information and images on the website are owned by the company and may not be copied without permission.

  Contact information:

  Telephone: 90292777

  Email: post@elstadfabrication.no

  Legal address: Krokenveien 15b, 3515 Hønefoss

 2. Prices:

  All prices are shown in Norwegian kroner including VAT. At checkout you will see the total price including all taxes. For international users, the price applies as without VAT.

  IMPORTANT: If ordering from outside of Norway there will be added import charges on your shipment when entering your country. 

 3. Offer:

  All offers are non-binding.

 4. Technical information:

  Illustrations, drawings and assignments of prices and technical data in catalogues, brochures, websites and the like serve only as a guide and must not be perceived as binding.

 5. Payment terms:

  Payment is made per cash, Vipps, card payment, Stripe, Klarna or by agreement net per 10 days after invoice date. All card transactions are carried out in cooperation with Stripe. The invoice is provided by Fiken.no. Elstad Fabrication AS has no access to the card details when using an online terminal

 6. Delivery:

  Delivery takes place in the workshop or via post. Packaging is included. Delivery has taken place and risk passes to the buyer when the goods are delivered to the carrier.

 7. Delayed delivery:

  No form of compensation is paid for exceeding the indicative delivery time. Otherwise, the provisions of the Purchase Act apply.

 8. Force Majeure:

  Force Majeure does not immediately give the buyer the right to cancel the purchase, any postponement of the delivery date due to force majeure does not give the buyer the right to compensation.

 9. Obligation to receive the item of sale:

  Dersom kjøper unnlater å motta leveringsferdig salgsgjenstand når leveringstiden er inne, er hen likevel forpliktet til å erlegge enhver betaling som er gjort avhengig av levering, som om salgsgjenstanden hadde vært levert. Unnlater kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan selger heve kjøpet og kreve erstatning. For øvrig gjelder bestemmelsene I Lov om kjøp §§ 72,73 (1) og 74-78.

 10. Undersøkelsesplikt og reklamasjon:

  Kjøper plikter å undersøke salgsgjenstanden straks etter at den er kommet i hans besittelse. Reklamasjoner som følge av manko eller mangler, som kan oppdages ved en vanlig samvittighetsfull undersøkelse, må skje straks og senest i løpet av 14 dager etter levering.
  Reklamasjon pga. mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og prøvekjørt anses å være foretatt i rett tid når den foretas straks etter at mangelen er konstatert. Enhver reklamasjon skal være skriftlig og i overenstemmelse med kjøpslovens krav inneholde meddelelse om at kjøper vil påberope seg mangelen.

 11. Angrerett:

  Angrerettskjema følger ikke med. Kjøper har I h.h.t lov om angrerett 14 dagers angrerett fra kjøperen mottar varen. Elstad Fabrication AS plikter å tilbakeføre varens verdi og porto dersom kunden benytter seg av angreretten. Angreretten må skje skriftlig til post@elstadfabrication.no innen 14 dager etter at varen er mottatt. For internasjonale salg er det ingen angrerett.

 12. Salgspant:

  Selgeren forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen inklusive evt. omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg for kjøperen i forbindelse med salget. Selger har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake dersom kjøper misligholder sin betalingsplikt.
  Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilkårene endres. Kjøper er uberettiget til å råde over salgsgjenstanden – rettslig eller faktisk – på en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller gods eller tap av forventet fortjeneste.

 13. Selgers ansvar:

  Selgerens økonomiske ansvar begrenses til verdien av de leverte produktene.. Selgeren påtar seg inget ansvar for bruk eller skader ved bruk av varene som selges. Alle produkter som blir solgt, er å regnes som uten noen form for godkjenning og brukes utelukkende på eget ansvar.

 14. Annulasjoner:

  Annulasjoner av spesialbestilte gjenstander godtas normalt ikke. Selger har rett til å debitere kjøperen med egne så vel som underleverandørers kostnader forbundet med bestillingen ved annulasjon.

 15. Retur:

  Retur av varer kan kun skje i h.h.t. Forutgående avtale med selger. Ved evt. feilekspedering fra selgerens side krediteres kjøpesummen samt fraktutgifter. Ved feilbestilling fra kjøpers side foretas kreditering i hht. nærmere avtale.

 16. Kundeopplysninger:

  Elstad Fabrication AS plikter å ikke videreformidle kundeopplysninger til tredjepart uten kundens samtykke.

 17. Verneting:

  Partene vedtar Ringerike Tingrett som verneting for mulige tvister som måtte oppstå I forbindelse med salg og levering.

 18. Produksjonstid:

  Dersom det er stor pågang vil det kunne bli litt produskjonstid på varer som ikke er på lager. Har du spørsmål ta gjerne kontakt. 

 

Scroll to Top